Centrální evidence exekucí

ČlánkyRady22. prosince 2011

Počet exekucí se neustále zvyšuje. V posledních letech každý rok proběhne tisíce exekucí, které často vzniknou jen nedopatřením (zapomenutím zaplacením určité částky), nebo cíleným neplacením úvěrů, půjček či hypoték. Všechny exekuce naleznete ve veřejném registru exekucí, který se jmenuje Centrální evidence exekucí. Má zkratku CEE.

Registr exekucí vede Exekutorská komora. Do tohoto veřejného seznamu zapisují informace samotní exekutoři podle toho, jestli na dotyčného uvalili exekuci dle pravomocného usnesení soudu. Exekuce se tam zaznačí a po ukončení se smaže.


V registru však nenajdete údaje o exekucích, které jsou vedeny finančními orgány, zdravotními pojišťovnami nebo orgány státní správy.

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, kdy se za přístup platí. Jednotlivé vyhledání dlužníka stojí 60 Kč. Po registraci na stránkách je nutné nabít účet částkou pomocí bankovního převodu. Z účtu se strhávají částky při dalších krocích (hledání, podrobnosti o dlužníkovi). Při dotazech ve vyšším počtu (nad tisíc) se cena za dotaz snižuje.

Na konci října 2011 bylo zde evidováno téměř 2 miliony exekucí.