Co dělat při exekuci

ExekuceRady3. února 2012

Exekutorovi byste se neměli vyhýbat, protože nezabráníte tomu, aby byla provedena exekuce. Exekutor má mnoho pravomocí a mezi ně patří i možnost vstoupit do vašeho bytu nebo domu, i když v něm nikdo není. Exekutor obvykle chodí se zámečníkem a policií.
Vždy však chtějte nejprve vidět po něm průkaz, který vydává exekutorská komora a usnesení soudu o exekuci. Pokud vám je nebude chtít předložit, nemá právo provést exekuci.

Jak probíhá exekuce

Pokud má exekutor daná oprávnění, tak může exekuci provést. Nezapomeňte, že celá exekuce se natáčí, aby měl dostatek důkazů. Nesnažte se na něj útočit, protože byste útočili na veřejného činitele, což by se vám patřičně vymstilo. Exekutor také může provést osobní prohlídku. Lepší je s ním spolupracovat a exekuci s chladnou hlavou. Opravdu vám pláč ani křik nepomůže.

Exekutor může vstoupit do sklepu nebo jakýkoliv prostor, pokud se domnívá, že tam máte schovaný majetek.
Exekutor nemusí chodit za dlužníkem jen do místa jeho trvalého bydliště, ale i jinam, kde se dlužník zdržuje. To se dá zjistit podle doručování pošty, jména na zvonku nebo uvedením místa jako kontaktní adresy.

Jak prokázat původ věcí při exekuci

Exekutor může zabavit vše, o čem se domnívá, že patří dlužníkovi. Může zabavit tedy vše. Pokud další osoba na místě prokáže, že daná věc je jeho (např. kupní smlouvou), tak věc není zabavena. Avšak ke většině věcí neexistuje doklad, kde je přímo uvedeno jméno jiné osoby. Pouhá účtenka ve většině případů nestačí. Exekutor provádí exekuci dle zákona. Všechny zabavené věci jdou do veřejné dražby, kde si je může i dlužník zpět vykoupit.


Jak zabránit exekuci cizích věcí

V případě, že je exekutorem zabaven majetek, který patří někomu jinému, měli byste trvat na sepsání protokolu. Pokud by vám nechtěl vyhovět, požádejte o tu policii. Kdyby ani ona nechtěla, tak si na ni stěžujte (zapiště si jejich číslo). Vlastník majetku, který byl neoprávněně zabaven, by měl podat vylučovací žalobu se seznamem věcí k soudu, jenž danou exekuci nařídil.
Exekutor musí uhradit doložitelnou škodu, kterou způsobil. Pokud máte pochybnosti, že exekuce neproběhla podle zákona nebo že byl porušen zákon, obraťte se na exekutorskou komoru nebo na Policii ČR.

Proběhla exekuce a co dál

Exekuce proběhla kvůli tomu, že dlužník neplatil své závazky. Může si tedy za ni sám. Věděli jste již dlouho dobu, že neplatíte úvěry a půjčky a přesto jste je nijak neřešili. Pravděpodobně jste přecenili své síly a půjčovali si, aniž byste se zamysleli nad tím, jak vše splatíte. Vždy se může něco stát (nemoc, ztráta zaměstnaní) a najednou se dostanete dluhového kolotoče.
Po exekuci si většinou dlužník rozmyslí, jestli si ještě někdy půjčí, protože se určitě nebudete chtít dostat do této svízelné situace.