Daňové přiznání za rok 2014

DaněPodnikání8. března 2015

Po roce se opět blíží čas, kdy je nutné podat daňové přiznání za rok 2014. Na odevzdání zbývá jen pár týdnů, takže pokud jste ještě růžový formulář neodevzdali, teď je ten nejvyšší čas tak učinit. Zaměstnancům vyplní daňové přiznání v zaměstnání (je-li třeba), pokud jste ale OSVČ nebo máte kromě zaměstnání jiný příjem či k tomu příjmy z podnikání, měli byste podat přiznání sami.

Da daňového přiznání se přiznávají veškeré příjmy až na ty osvobozené, příležitostné a další příjmy. Nezapomíná se ani na kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu nebo další příjmy. Samozřejmostí jsou příjmy ze zaměstnání a podnikání.

Změny na tento rok

Tak jako každý rok, i letos se objevilo několik změn, mezi které patří:
- byla opět zavedena sleva pro pracující důchodce - mohou si odečíst 24 840 Kč
- sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení - je možné si odečíst až 8 500 Kč
- byl zvýšen limit na odečítání darů - 15 % základu pro fyzické osoby
- příležitostné příjmy jsou osvobozeny až do částky 30 000 Kč za rok

Do kdy se má podat?

Daňové přiznání je nutné podat do 31.3.2015. Toto datum vychází na úterý, takže se nijak neposouvá kvůli víkendu. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, datum se posouvá na 30.6.2015, což je taktéž úterý.
Finanční úřad toleruje zpoždění, které nepřesahuje pět dní. Poté již následuje sankce.


Formuláře ke stažení

K dispozici jsou formuláře i s přílohami, které přímo vydává Ministerstvo financí nebo je možné si stáhnout interaktivní formulář, který připravují mnohé firmy. Díky interaktivnímu formuláři zvládne mnoho lidí vyplnit daňové přiznání pouze s nápovědou a všeobecnými radami.
Elektronický formulář - Daňový portál
Tiskopis 5405 vzor č. 21
Interaktivní formulář - iDnes

Jak formulář vyplnit?

Na první stranu se vyplní daný úřad, DIČ, datum a zda se jedná o přiznání řádné, opravné či dodatečné. Pak následuje uvedení, že se jedná o rok 2014.
Poté vyplňte své údaje včetně adresy či kontaktu.
Příjmy ze zaměstnání se píší na řádky 31 - 36. Nutné je dodat i potvrzení o příjmech od zaměstnavatele.
Příjmy z podnikání se uvádějí na řádek 37 a na Přílohu č. 1.
Příjmy z kapitálového majetku na řádek 38.
Příjmy z pronájmu a ostatní příjmy na řádek 39 a 40 a na Přílohu č. 2.
Příjmy ze zahraničí se píší na Přílohu č. 3.
V dalších řádcích se příjmy podle popisu sčítají.
Do 3. oddílu se zapisují různé odpočty a dary.
Ve 4. oddílu se píše daň nebo daňová ztráta.
V 5. oddílu se vypisují slevy na manželku, ZTP/P, studenta, za umístění do školky, děti atd.
V 6. oddílu se píší dodatečné informace o daňovém přiznání.
V 7. oddílu je sekce o sražených zálohách a daních.
Na 4. straně se vypisují přílohy (všechny věci je nutné doložit kopií daného dokumentu.
Následuje podpis a vyplnění žádosti o přeplatek.

Poté je nutné vyplnit i přílohy, které se vztahují k podnikání, k pronájmu nebo zahraničí.
Pak také nezapomeňte zaplatit výslednou daň na účet svého finančního úřadu.

Daňové přiznání je nutné vyplnit přesně podle instrukcí, které naleznete v nápovědě. Můžete využít interaktivní formuláře, které usnadňují vyplnění celého přiznání. Pokud si nejste jistí, vyhledejte pomoc účetní nebo daňového poradce. Účetní jej vyplní za pár stovek a daňový poradce za pár tisíc, záleží vždy na složitosti a počtu příloh.

Jak ho odevzdat?

Vyplněné přiznání je nutné odevzdat na finanční úřad. To znamená, stačí jej vytisknout a doručit nebo poslat doporučeně poštou na příslušný finanční úřad. Formulář stačí vytisknout (i černobíle), není nutné mít originální nebo barevně vytisknutý formulář.

Nezapomeňte na datovou schránku

Ten, kdo má datovou schránku ze zákona nebo dobrovolně, musí od roku 2015 přes ní povinně komunikovat s finančním úřadem. To znamená, že pošle daňové přiznání ve formátu *.xml (ten se vygeneruje přes Daňový portál) a zašle jej na příslušné územní pracoviště. Daňové přiznání se neposílá ve formátu *.pdf, takto je bráno za neplatné.