Dohoda o pracovní činnosti

MzdyČlánky3. ledna 2017

Velmi často se vedle pracovního poměru používají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jako brigáda nebo přivýdělek. To se jedná o dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Víte, jak se změnila DPČ od 1.1.2017? Zjistěte více informací.

Dohoda o pracovní činnosti není ani v roce 2017 limitována celkovým počtem hodin, ale nesmí se překročit polovina týdenní pracovní doby, což je většinou 20 hodin v průměru. Není zde limit jako u DPP, u které je limit 300 hodin ročně. Na druhou stranu je u DPČ rozdílné danění a odvádění sociální a zdravotního pojištění.

Co se týče odměny, minimální hodinová odměna je stanovena od 1.1.2017 na 66 Kč. Odvíjí se od minimální a zaručené mzdy, která byla od prvního ledna zvýšena. Stále je nárok na nemocenskou, pokud se platí sociální pojištění. Dovolená a další benefity, pokud nejsou ustanoveny ve smlouvě, se nenárokují.

Danění DPČ a odvody

U danění dohody o pracovní činnosti záleží na tom, zda bylo podepsáno Prohlášení poplatníka k dani. Zaměstnavatel odvede zálohovou daň ve výši 15 %. Pokud ale bylo Prohlášení podepsáno, sníží se daň o slevu na poplatníka. Pokud podepsáno nebylo, je záloha odvedena a ke konci roku vystaveno Potvrzení o příjmech. Následně je vhodné podat další rok daňové přiznání, v některých případech i nutné.


Odvody: Od částky 2 500 Kč včetně se odvádí sociální pojištění a to jak zaměstnancem, tak i zaměstnavatelem. Částka se liší podle toho, jestli je zaměstnanec účasten důchodového spoření (zaměstnanec - 3,5 % vs. 6,5 %, zaměstnavatel 25 %) a zdravotní se platí od každé výše (zaměstnanec 4,5 %, zaměstnavatel 9 %).

DPČ do 2 500 Kč

Rozhodná částka příjmu u zaměstnání malého rozsahu pro účast na nemocenském pojištění je 2 500 Kč. Od této částky je tedy nutné odvádět toto a sociální pojištění. U zdravotního pojištění není žádný limit a je potřeba z něj danou část odvádět rovnou.

Pokud máte více DPČ u jednoho zaměstnavatele, tak příjmy z jednotlivých dohod se od roku 2015 nově sčítají pro vypočtení vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění.

Nutná je písemná smlouva

Dohoda o pracovní činnosti musí být sjednaná písemně. Každá strana musí obdržet jedno vyhotovení.
V Zákoníku práce není uvedeno, jak má smlouva přesně vypadat, ale je nutné mít uvedeny obě strany, dále musí být uveden sjednaný rozsah pracovní doby, práce a doba, na kterou je sjednaná, odměna, podpisy atd.

Kalkulačka s ukázkovou mzdou

Hrubá mzdaČistá mzdaProhlášení
2 000 Kč1 780 KčAno
2 000 Kč1 378 KčNe
5 000 Kč4 450 KčAno
5 000 Kč3 445 KčNe
8 000 Kč7 120 KčAno
8 000 Kč5 500 KčNe
10 000 Kč8 900 KčAno
10 000 Kč6 890 KčNe
15 000 Kč12 405 KčAno
15 000 Kč10 335 KčNe
20 000 Kč15 850 KčAno
20 000 Kč13 780 KčNe