Dohoda o provedení práce 2012

RadyČlánky3. ledna 2012

S rokem 2012 přichází spousty změn a mění se také dohoda o provedení práce. Jak to bude vypadat s tímto pracovně-právním vztahem v roce 2012? Dohoda o provedení práce se velmi změnila, zatímco dohoda o pracovní činnosti téměř vůbec.

Dosud se mohla dohoda o provedení práce dohodnout ústně, nebyl žádný strop na výdělek a hlavně z ní nebyly placeny žádné odvody. Rozsah práce nesměl přesáhnout 150 hodin za rok. Nyní je tomu jinak.

Novela zákoníku práce tuto dohodu změnila. Jsou zavedeny odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pokud zaměstnanec, který pracuje na dohodu o provedení práce v jednom kalendářním měsíci, dosáhne příjmu 10 000 Kč a více, účastní se nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Zaměstnavatel je pak také povinný zaevidovat takové zaměstnance k příslušným pojištěním.

Změny zákoníku práce přinesly i další povinnosti, které jsou spojené se sjednáváním dohod o provedení práce. Jedná se o vedení evidenčního listu důchodového pojištění, vystavování zápočtového listu při ukončení zaměstnání (DPP) a potvrzování příjmů pro účely pobírání podpory v nezaměstnanosti.


Také se v roce 2012 změnil rozsah práce u jednoho zaměstnavatele, ze 150 hodin se zvýšil na 300 hodin.
Dohoda o provedení práce 2012 musí být sepsána písemně a má povinnou náležitost, kterou je doba, na kterou je uzavírána.

Od letošního roku již tato dohoda nebude tak výhodná jako předtím. Do částky 10 000 Kč měsíčně se nikoho nic netýká, ale již nebude možné mít vyšší odměnu bez odvodů.

Od 1.4.2012 je také nutná vstupní lékařská prohlídka u DPP (zatím to však u ní vypadá sporně).