Dohoda o provedení práce

MzdyČlánky24. května 2014 aktualizace 6.1.2016

Dohoda o provedení práce je dohoda o prací, které je vykonávána mimo pracovní poměr. Má určitá pravidla a v roce 2015 se dočkala zajímavých drobných změn, které platí i letos. Podívejme se, co vlastně ta dohoda je a na jaké změny se můžete těšit.

Co je vlastně DPP?

Dohodu o provedení práce (DPP) definuje zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) jako práci konanou mimo pracovní poměr. Dohoda smí být být uzavřena mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pouze písemně s tím, že každá strana musí dostat jedno vyhotovení smlouvy.

Rozsah práce nesmí za rok přesáhnout 300 hodin. Výše odměny ale není stanovena, ovšem do limitu 10 000 Kč je výhodnější jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele, co se týče danění. Minimální hodinová mzda se odvíjí od minimální hodinové mzdy, což je pro tento rok 58,70 Kč za hodinu a maximální hodinová mzda stejně jako odměna stanovena není.

Jak již bylo řečeno, počet hodin na celý rok je stanoven na 300 hodin, což takto není omezeno u dohody o pracovní činnosti, u ní se omezuje pouze týdenní pracovní doba.

DPP je ideální pro studenty, maminky na mateřské nebo pro uchazeče o zaměstnání. Pro studenta a ostatní je výhodná, protože si mohou vydělat až do částky 10 000 Kč korun měsíčně (včetně) u jednoho zaměstnavatele po podepsání Prohlášení poplatníka, aniž by odvedl jedinou korunu na dani a pojištění. Uchazeči o práci nebudou vyřazeni z evidence v případě, že si vydělají do limitu, jenž je stanoven jako polovina minimální mzdy (4 950 Kč) za měsíc. Ovšem samozřejmostí je včasné nahlášení začátku brigády na ÚP.

Do 10 000 Kč bez pojištění

Z odměny do 10 000 Kč za měsíc se neodvádí sociální a zdravotní pojištění ani u zaměstnance ani u zaměstnavatele. Navíc u různých zaměstnavatelů je možné mít více dohod, ze kterých se tato pojištění neplatí, daň u druhé a další ano. Ovšem nesmí se zapomenout, že zdravotní pojištění musí zaměstnanec na dohodu platit a to buď jako OBZP, OSVČ, nebo v jiném zaměstnání.

Jak je to s daněním?

Danění dohody je závislé na tom, zda bylo podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (růžový formulář - tiskopis č. 22).

Podepíše - z odměny se odvede zálohová daň ve výši 15 %, která se sníží o slevu na dani. Tento příjem se musí uvést do daňového přiznání. Sleva lze uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele, protože Prohlášení k dani se smí podepsat jen u jednoho zaměstnavatele na daný měsíc.
Příklad: Měsíční odměna - 10 000 Kč hrubého, 10 000 Kč čistého.

Nepodepíše - z odměny se srazí daň ve výši 15 %, je odvedena zaměstnavatelem na finanční úřad. Tento příjem již není povinnost nikde uvádět, ale v případě, že jsou vaše příjmy nízké a uvedete daný příjem v daňovém přiznání, bude vám tato daň vrácena. Výpočet čisté mzdy je velmi snadný, odečte si 15 % z odměny.
Příklad: Měsíční odměna - 10 000 Kč hrubého, 8 500 Kč čistého.


Nad 10 000 Kč s odvody

Při odměně, která je vyšší než 10 001 Kč, se platí zdravotní, sociální a nemocenské pojištění. Ve výsledku je se jedná o stejnou částku, jako tomu je u zaměstnanců, platí se odvody a uplatňuje se daňové zvýhodnění. Nutné je přihlásit zaměstnance u příslušných úřadů a odměnu uvést v daňovém přiznání.
Příklad: Měsíční odměna - 10 001 Kč hrubého, 8 899 Kč čistého (celkové náklady zaměstnavatele 13 403 Kč).

Sčítání dohod

Od roku 2015 se sčítají příjmy více DPP u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci pro potřeby vyměřovacího základu u zdravotního pojištění.

Několik důležitých informací

Příjmy z dohod do 10 000 Kč se nezapočítávají do důchodu, do doby pojištění, není nárok na nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti.
V případě evidence na Úřadu práce je nutné nahlásit brigádu nejpozději v den nástupu a výše odměny za měsíc je maximálně 4 950 Kč. V opačném případě budete z evidence vyloučeni.
Také je nutné platit zdravotní pojištění, které je povinné. V případě, že nemáte jiný příjem, je nutné se přihlásit na zdravotní pojišťovně jako OBZP.