DPH 2014 - jaké jsou letos termíny a pravidla?

DaněDPH21. května 2014

Daň z přidané hodnoty (DPH) opět v roce 2014 čeká několik změn, vesměs ale platí pravidla, která byla zavedena v roce předchozím. Víte, kdy se můžete stát plátcem a kdy je nutné odevzdat přiznání k DPH?

Jak se stát plátcem DPH?

Plátcem DPH se můžete stát povinně (ze zákona) nebo dobrovolně.

Povinná registrace plátce DPH

V zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. najdete za jakých přesných podmínek a dokdy je nutné přihlásit se povinně k plátcovství. Ve zkratce se právnická nebo fyzická osoba stává plátcem, pokud:
- překročí obrat 1 milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců,
- má účast ve sdružení, ve které je alespoň jedna osoba plátcem,
- uzavře smlouvu s další osobou, která je plátcem, o sdružení,
- nabude majetek, který je určen pro podnikání, privatizací nebo prodejem nebo vkladem podniku,
- pokračuje v podnikání po zemřelém, který byl plátcem.

Dobrovolná registrace k DPH

V některých případech je pro subjekt vhodnější, když je plátcem DPH. Hlavně se to týká těch subjektů, kteří obchodují s dalšími plátci. V tom případě se můžete dobrovolně zaregistrovat jako plátce klasicky vyplněním formuláře Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty a uvedením důvodu. Jako důvod se může uvést požadavek obchodního partnera či jiný důvod, na některých finanční úřadech (častěji v menších městech) je nutné na požádání dokládat i faktury nebo smlouvy, protože si chtějí důvod ověřit. Už se neprovádí registrace bez problémů jako před lety hned se založení firmy. Od roku 2013 je automaticky měsíční zdaňovací období.

Termíny na podání přiznání

Odevzdat formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty je nutné vždy do 25. v následujícím měsíci nebo v měsíci po ukončení čtvrtletí. Do této doby je také nutné i zaplatit vzniklou daň. Vychází-li toto datum na svátek nebo víkend, je tento termín posunut na následující pracovní den. Do pěti dnů po tomto termínu je možné formulář odevzdat a DPH zaplatit bez sankcí.

 • 27.1.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za prosinec a čtvrtletní plátce za čtvrté čtvrtletí minulého roku
 • 25.2.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za leden
 • 25.3.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za únor
 • 25.4.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za březen a čtvrtletní plátce za první čtvrtletí letošního roku
 • 26.5.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za duben
 • 25.6.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za květen
 • 25.7.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za červen a čtvrtletní plátce za druhé čtvrtletí letošního roku
 • 25.8.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za červenec
 • 25.9.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za srpen
 • 27.10.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za září a čtvrtletní plátce za třetí čtvrtletí letošního roku
 • 25.11.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za říjen
 • 29.12.2014 - daňové přiznání pro měsíční plátce za listopad

Jak odevzdat daňové přiznání?

Daňová přiznání je nutné od 1.1.2014 podávat pouze elektronicky a to v případě, že se jedná o právnickou osobu, o fyzickou osobu s obratem za posledních dvanáct měsíců vyšším než 6 milionů korun či je tato povinnost stanovena zákonem.

Elektronický způsob - přes daňový portál finanční správy se vyplní přiznání, které se může odevzdat přes datovou schránku, se zaručeným elektronickým podpisem nebo se přiznání odevzdá a následně se pošle (doporučeně) na finanční úřad potvrzení o poslání, které se vzápětí po odevzdání vygeneruje. Přiznání se může odevzdat i přes účtovací software a následně poslat ověřeně pomocí datovky nebo potvrzení poštou.
Klasický způsob - formulář vyplníte a odevzdáte na příslušném finančním úřadě a to buď osobně (nechte si potvrdit i kopii přiznání), nebo pošlete přiznání doporučeně (uchovejte podací lístek).

Měsíční nebo čtvrtletní plátce?

Nový plátce DPH se automaticky stává měsíčním plátcem, od třetího roku po registraci smí přejít na čtvrtletního plátce, pokud splní podmínky, že není nespolehlivý plátce a jeho obrat je menší než 10 mil. korun za poslední rok. Je možné také požádat o přechod na čtvrtletní plátcovství již pro roku následující po registraci do října, ale pouze v případě, že je k tomu řádný důvod.
Povinné měsíční plátcovství nastává, je-li obrat za poslední rok vyšší než 10 milionů korun. Měsíční plátce odevzdat přiznání a platí vzniklou daň každý měsíc.

Čtvrtletní plátce je ten, kdo se registroval před rokem 2012 nebo přešel po roce 2013 z měsíčního plátcovství na čtvrtletní. Přiznání se odevzdá po skončení čtvrtletí.

Ručení za daň

S plátcovstvím je také spojeno uveřejnění bankovního účtu a také ověřování, zda ten, s kým se obchoduje, je spolehlivý plátce. V případě, že se jedná o nespolehlivého plátce, je nutné ručit za daň. Limit je nad 700 000 Kč, což platí od 1.1.2014 zákonným opatřením Senátu. To znamená, pokud se někomu pošle bezhotovostní úhrada na neregistrovaný účet nad tuto částku, je nutné za ni ručit. Zatím je označeno jen několik desítek subjektů jako nespolehlivý plátce, ale i tak je nutné ověřovat nad tuto částku, zda se jedná o spolehlivého plátce.