Kdo je identifikovaná osoba?

DaněDPH14. dubna 2017

Identifikovaná osoba (IO) byla zavedena do zákonu o DPH již v roce 2013, aby usnadnila podnikatelům spolupráci s partnery ze zemí Evropské unie a třetího světa. Před tímto bylo nutné, aby se fyzická či právnická osoba stala plátcem DPH. Nyní se stačí pouze stát identifikovanou osobou. Má přidělené DIČ, která využívá právě pro zahraniční styk a v tuzemsku je stále neplátcem DPH.

Co je identifikovaná osoba?

Podle Zákona o DPH je identifikovaná osoba osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z Evropské unie, které je předmětem daně (netýká se při pořízení zboží prostřední osobou na území EU formou třístranného obchodu), poskytuje nebo přijímá služby z Unie a třetího světa.

Kdy se musíte stát identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se ze zákona stáváte, pokud splňujete jeden z následujících bodů (podle § 6g - § 6l Zákona o DPH):

 • Nakoupíte zboží z EU v hodnotě nad 326 000 Kč bez DPH za kalendářní rok.
 • Přijmete službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která není usazená v tuzemsku (např. německý hosting, americký hosting, Adwords, reklama na Facebooku).
 • Poskytnete službu s místem plnění v jiném státě EU (např. AdSense, CJ).
 • Přijmete zdanitelné plnění v tuzemsku od osoby, která není usazená v tuzemsku (dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi, kdy poskytne službu s místem plnění v jiném státě EU, kdy bude poskytovat služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS), poskytnete službu).

Dobrovolná registrace identifikované osoby

Rovněž se můžete stát identifikovanou osobou dobrovolně a to v případě, že jste osobou povinnou k dani a nejste plátcem DPH a plánujete dělat některý z následujících bodů:

 • Budete pořizovat zboží z jiného členského státu EU.
 • Budete pořizovat služby s místem plnění v tuzemsku z EU nebo třetí země.
 • Budete poskytovat službu s místem plnění v jiném státě EU.
 • Budete přijímat zboží s instalací nebo montáží s místem plnění v tuzemsku z EU nebo třetí země.
 • Budete přijímat zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v tuzemsku z EU nebo třetí země.
 • Budete poskytovat služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS).

Jak se stát identifikovanou osobou?

Pokud se chcete stát IO, je nutné vyplnit formulář Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty a tam hned u bodu 3 vyberte prostřední pole nebo identifikovanou osobou. Následně celý registrační formulář vyplňte podle pokynů.

Identifikovanou osobou se stanete až poté, co vám správce daně registraci akceptuje. Může chtít smlouvu, doklad nebo i podnikatelský plán.

Co všechno musí IO činit?

Identifikovaná osoba musí každý měsíc podávat přiznání k DPH a případně odvést DPH státu. Pokud poskytujete služby, tak je potřeba vyplnit i souhrnné hlášení. Kontrolní hlášení nevyplňujete, neboť nejste plátcem DPH.

Zrušení registrace IO

Zrušit registraci identifikované osoby je možné několika způsoby:

 • Zruší ji správce daně, pokud ve dvou po sobě jdoucích letech osoba neměla povinnost přiznat daň.
 • Zruší si ji samotná osoba, pokud za šest po sobě jdoucích měsíců neměla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z přijatého dodání zboží s instalací, montáží atd., z pořízení nového dopravného prostředku a rovněž povinnost podat souhrnné hlášení.
 • V současném a minulém roce nepořídila zboží nad 326 tisíc Kč.
 • Ukončila svou ekonomickou činnost.
 • Stal se z ní plátce DPH.