Kdo musí a nemusí podat daňové přiznání?

DaněMzdy5. března 2017

Někteří lidé musejí a někteří nemusejí podat daňové přiznání. Pokud stále váháte, do které kategorie patříte vy, podívejte se na více informací. Snad díky nim vyřešíte svůj problém a pokud si nebudete vědět rady, zeptejte se účetního nebo daňového poradce, který vám jistě poradí.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Měli jste měli zdanitelné příjmy nad 15 000 Kč

Pokud máte roční příjmy nad 15 000 Kč, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, máte podat daňové přiznání. Rovněž jej musíte podat, pokud vykazujete daňovou ztrátu. Výjimkou jsou příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, ze kterých je vybírána daň srážkou dle zvláštní sazby daně.

Platíte solidární daň

Platíte-li solidární daň a příjmy máte nad 1 296 288 Kč (limit pro rok 2016), podáváte daňové přiznání. Pokud se vám zvýšily pouze zálohy, ale ne samotná daň, tak si stačí udělat roční zúčtování záloh a podávat přiznání nemusíte.

Jste daňoví nerezidenti

Jste-li daňovým nerezidentem, ale chcete uplatnit slevu na dani, daňové zvýhodnění apod., podáváte přiznání k dani. Také je nutné podat přiznání i v dalších případech (např. příjmy ze závislé činnosti byly zúčtovány ve váš prospěch správcem daně nebo které uplatňujete pro snížení základu daně u plnění, které je poskytnuté do zahraničí).


Soukromé životní pojištění

Pokud jste předčasně zrušili soukromé životní pojištění, došlo k výplatě pojistného plnění atd., rovněž máte povinnost podat daňové přiznání.

Měli jste více pracovních poměrů

V případě, že jste měli více zaměstnání a ta se různě překrývala, v některém jste měli a v některém neměli podepsáné prohlášení k dani, k tomu ještě dohody, měli byste podat daňové přiznání.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Jste zaměstnaní a máte podepsané prohlášení k dani

Přiznání nemusejí podávat zaměstnanci, kteří měli příjem z jednoho zaměstnání a nebo měli více zaměstnání, ale ta byla postupně jdoucí. Zároveň musejí mít podepsané u všech prohlášení k dani a jiné příjmy nesmějí být vyšší než šest tisíc korun.

Máte příležitostné příjmy do 30 000 Kč

Pokud máte příležitostné příjmy (příležitostný pronájem, příjmy ze zemědělské činnosti atd.), jejichž součet je do 30 000 Kč, nemusíte podávat daňové přiznání. Ovšem nesmí se jednat o příjmy z činnosti, která je opakovaná a systematická, to by se jednalo již o podnikání.

Měli jste příjmy zdaněné srážkovou daní

Jestliže jste měli příjmy, které jsou zdaněny srážkovou daní, nemusíte podávat přiznání. Jedná o dohody konané mimo pracovní poměr, u kterých nebylo podepsáno prohlášení k dani.

Jaký je termín pro podání?

KdoTermín
Sám či s účetní3.4.2017
S daňovým poradcem3.7.2017