Minimální pojistné se zas mění

PodnikáníPojistné13. prosince 2015

Od roku 2016 se opět mění řada věcí a s tím souvisí i zvýšení minimálních měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). Jak to bude vypadat?

Minimální měsíční zálohy platí osoby, které s podnikáním začínají nebo ty, jimž dle posledního daňové přiznání vyšla nejmenší možná záloha. Ta se platí při hlavní činnosti, u vedlejší činnosti se platí buď částka menší podle dosaženého zisku v minulém období, nebo se v prvním roce neplatí vůbec.

Opět platí, že zdravotní pojištění má být zaplaceno do 8. dne následujícího měsíce a sociální až do 20. dne následujícího měsíce. To znamená, že za únor se platí v březnu. Pamatujte na to, že v dané termíny již musí být částka připsaná na příslušném bankovním účtu.

Nové pojištění od roku 2016


Zdravotní pojištění

Od roku 2016 je minimální vyměřovací základ 13 503 Kč, z něhož se vypočítá i minimální záloha na pojistném, což 13,5 % tedy 1 823 Kč. Tuto zvýšenou částku platíte pouze v případě, že jste dosud platili minimální odvod nebo s podnikáním začínáte. Platí se již za leden, to znamená, je nutné částku zaplatit do 8. února. Ostatní osoby platí podle toho, jaké sazby jim vyšly a vyjdou v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 (dále Přehled).


Sociální pojištění

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti je 1 972 Kč a při vedlejší činnosti 789 Kč. Ovšem až do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 se platí staré zálohy (1 943 a 778 Kč) a od podání přehledu až zálohy nové. To znamená, že za měsíc, ve kterém podáte přehled, budete platit již nové zálohy (podáte ho v dubnu, platíte je do 20. května.

Pokud OSVČ bude mít nižší zisk než 64 813 Kč (za minulý rok to bylo 63 865 Kč) při vedlejší činnosti, sociální pojištění nemusí platit. Odvody pro zdravotní pojištění se počítají podle zisku.

Shrnutí v kostce

Pojistné:Sazba:Kdy se platí:
Zdravotní pojištění1 823 Kčza leden (v únoru)
Sociální pojištění1 972 Kčza měsíc podání přehledu

Letošní Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení se podává do 2. května 2016. Pokud budete podávat daňové přiznání zpracované daňovým poradce posouvá se o tři měsíce a to na 1.8.2016. V přehledu pak vyjde buď minimální pojistné, nebo podle výše zisku.