Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)

DaněDPH11. května 2017

Zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, MOSS), který se se týká služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb, platí od 1.1.2015. Za tyto služby se bude vždy odvádět DPH v místě příjemce služby, pokud je zákazníkem konečný spotřebitel (neplátce DPH), který je usazený v členském státě Evropské unie.

MOSS má být jednodušší variantou

Místo toho, aby se ti, kteří poskytují služby v různých státech EU, registrovali zvlášť v každém státě, mohou využít možnosti jednoho správního místa Mini One Stop Shopu, které to zjednoduší. Zaregistrujete se jen jednou a platíte DPH dohromady za všechny zákazníky, kteří si zakoupili danou službu. Zdanění probíhá v místě příjemce služby.

Výhodou režimu MOSS je, že se podává pouze jedno daňové přiznání za kalendářní čtvrtletí, ve kterém se uvádí celková hodnota poskytnutých služeb v daném státě. Částky se uvádějí v eurech nebo jiné měně s přepočtem kurzu podle Evropské centrální banky platného k poslednímu dni čtvrtletí.

Přiznání se u nás podává přes webový portál https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces a po odevzdání se získá referenční číslo, které slouží jako variabilní symbol u provedené platby. Přiznání se podává k 20. dni po skončení zdaňovacího období a téhož dne musí být platba připsána na účtu finančního úřadu. Posílá se pouze jedna platba v eurech a to na účet správce daně v Česku, který je veden v eurech.


MOSS není povinný, práce bez něj je složitější

Pokud se nechcete registrovat do režimu MOSS, musíte se zaregistrovat k DPH v každém státě, odkud budete mít zákazníky. To znamená tam podávat daňová přiznání a posílat platby DPH.

Příklady služeb, kterých se MOSS týká

  • hosting, VPS, server hosting
  • aplikace
  • online přístupy
  • elektronické knihy, filmy, hudba, melodie
  • fotky
  • online hry
  • software
  • telefonní a televizní služby
  • online aukce

Nákup zboží (hry, hudba, filmy na DVD, oblečení, domácí potřeby atd.) se do tohoto režimu nepočítají.

Režim EU vs. režim mimo EU

Dále je nutné určit, o jaký režim se jedná podle následujících parametrů a to následně zohlednit ve formuláři.

Režim EU:
osoba je registrovaná k DPH v ČR (plátce DPH, IO),
má v ČR sídlo nebo provozovnu, pokud nemá sídlo v EU,
není registrovaná k režimu MOSS v jiném členském státě.

Režim mimo EU:
osoba nemá v EU sídlo či provozovnu,
nemusí být zaregistrována k DPH v jakémkoliv členském státě,
není registrovaná k režimu MOSS v jiném členském státě.

Sazby DPH pro daný stát

Vždy se počítá se sazbou DPH, která je platná v daném členském státě, odkud zákazník pochází. Sazby najdete nejen na webu https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/vatref_m1ss.faces, ale i na na webu Evropské komise http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html. Většina účetních programů je má taktéž u sebe uvedené.

Jak se podává přiznání?

Přiznání v režimu MOSS se podává přes aplikaci EPO v XML souboru. Nedá se poslat přes datovou schránku či papírově. V případě, že potřebujete odeslané přiznání opravit, posíláte dodatečné přiznání.

Jak se zaregistrovat k režimu MOSS?

Registrace probíhá přes daňový portál, kde se vyplní formulář Žádost o registraci do režimu MOSS / Žádost o přístup do MOSS (EU Režim). Ten se odešle přes datovou schránku nebo ji podepíšete kvalifikovaným certifikátem. Do 30 dnů obdržíte rozhodnutí o registraci a při žádosti o přístup do aplikace i o něm.

Do režimu MOSS se mohou zaregistrovat plátci DPH nebo identifikované osoby.