Obrat pro DPH v roce 2018

DPHDaně31. ledna 2018

Plátcem DPH se stává osoba, která je povinná k dani a sídlo má na území Česka, pokud má obrat 1 000 000 Kč za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců. Obrat pro registraci k DPH zatím zůstává na stejné částce a ani letos by se neměl měnit.

Obrat pro povinnou registraci k DPH je 1 milion korun.

Částka jeden milionu korun se počítá jako obrat po sobě jdoucích max. 12 měsíců. Pokud překročíte milion korun, je nutné se registrovat na finančním úřadě jako plátce DPH. Plátcem DPH se stáváte od prvního dne dalšího měsíce, ve kterém jste překročili obrat jednoho milionu korun. Vyplníte formulář Přihláška k dani z přidané hodnoty do 15 dnů od dané skutečnosti, zvolíte důvod pro registraci a vyplníte obrat za posledních 12 předcházejících měsíců.

I když překročíte daný obrat, je dost pravděpodobné, že vás správce daně vyzve, abyste mu doložili různé podklady a dokumenty.


Co se počítá do obratu?

Do obratu se počítá souhrn úplat bez daně, včetně dotace k dané ceně, které osobě, která je povinná k dani, náleží za uskutečnitelná plnění (zboží, služby) s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o úplaty za zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Nepočítají se do něj prodeje z dlouhodobého majetku a přijaté platby, které jsou před uskutečněním plnění (jedná se o zálohy). Více informací, co je obrat, najdete v § 4a v Zákoně o dani z přidané hodnoty.

Pokud novým plátcem, tak měsíčním

Pokud byste se stali plátci povinně či dobrovolně, stáváte se plátcem měsíčním. Všichni noví plátci se stávají automaticky měsíčním plátcem DPH. Pokud jste dosud byli čtvrtletním plátcem a máte-li obrat vyšší než 10 milionů korun za uplynulý kalendářní rok, stáváte se měsíčním plátcem povinně.

V některých zdrojích můžete najít, že platí původně schválený obrat 750 tisíc korun pro registraci k dani z přidané hodnoty na rok 2015, ale opravdu byl schválen obrat jeden milion korun a to 22.12.2014 novelou.