Odchod do důchodu

ČlánkyRady13. prosince 2011

Odchod do důchodu je závislý na mnoha okolnostech. Je tak nutné splnit podmínky a pak se jen těšit na relaxaci v důchodu. Ale předtím než dostanete důchod je velmi důležité mít správný věk a dostatečnou dobu důchodového pojištění.

Podmínky pro získání důchodu

Na stáří získáváte důchod při splnění dvou podmínek. I když se zvyšuje důchodový věk kvůli delšímu dožití, podmínky pro získání důchodu jsou zatím stejné.
Aby vám byl přiznán důchod, musíte splnit tyto dvě podmínky:
důchodový věk
doba pojištění

Důchodový věk je určen podle vašeho data narození a může být snížen u žen kvůli počtu dětí.
U doby pojištění je nutné, aby jste platili pojištění po určitou dobu. Pro odcházející do důchodu je to v roce 2011 27 let, a tato hranice se neustále zvyšuje.


Pokud tyto dvě podmínky nesplníte, nemůžete žádat ani o předčasný důchod a ani o starobní důchod.
Dosud se počítalo do doby pojištění i studium, kdy jej stát platil. Od roku 2010 se již nezapočítává. Také se omezeně započítává i evidence na úřadu práce.
Pokud vám chybí daná doba pojištění, musíte odejít do důchodu později. Také si je možné doplatit dobrovolné důchodové pojištění a to před podáním žádosti o důchod. Důležité je, aby vyhovovala podmínka věku pro odchod do předčasného nebo starobního důchodu.

V budoucnu se plánuje, že se doba pojištění zvedne až na 40 let, tak jak tomu u v západní Evropě. Zatím je v Česku povinná max. doba pojištění 35 let při odchodu do důchodu po roce 2018.