Jste OBZP? Nezapomeňte platit zdravotní pojištění

PojistnéČlánky14. ledna 2018

Jste OBZP neboli osoba bez zdanitelných příjmů? Tak nezapomeňte platit pojištění. Často se tvrdí, že je nutné platit zdravotní a sociální pojištění. Toto ale není pravda. Povinné je pouze zdravotní pojištění, které se musí platit každý měsíc. Sociální pojištění povinné není.

Zdravotní pojištění je povinné a tím pádem jej musí platit každý. Pokud jste zaměstnaní, platíte si jej prostřednictvím mzdy a také jej za vás odvádí zaměstnavatel, pokud jste na úřadě práce, platí jej za vás stát, pokud OSVČ, tak jej společně se sociálním také platíte, za děti a důchodce jej také odvádí stát a osoby bez zdanitelných příjmů tudíž musí pojistné také platit.

Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů?

Jedná se o osoby, které nemají žádnou výdělečnou činnost a u které se odvádí zdravotní pojistné. Jedná se tudíž o osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR a plátcem jejich pojistného není stát, zaměstnavatel a nejedná se ani o OSVČ. Ovšem je zde jedna věc, kterou je nutné brát v potaz. Musí se jednat o celý měsíc, v případě, že by se jen na pouhý den toto pravidlo porušilo, nejste jako OBZP v daném měsíci bráni.

Kdo je často OBZP?

Mezi OBZP nejčastěji patří:
Ženy v domácnosti, za které neplatí pojistné stát (stát platí pouze ZP za ženy, které se starají o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě děti do 15 let věku, pokud není na úřadu práce, nemá důchod, apod.).
Nezaměstnaný, který se nenachází v evidenci úřadu práce.
Studující, který studuje na škole, která nebyla označena MŠMT jako soustavná příprava na budoucí povolání.
Studující, který studuje a má nad 26 let (nejedná-li se o postgraduální studium).
Absolvent školy, který nenašel po ukončení práci, nepodniká,...
Pracující na dohodou o provedení práce, do limitu 10 000 Kč (včetně) se zdravotní a sociální pojištění neodvádí ani zaměstnancem a ani zaměstnavatelem.
Společník či jednatel, pokud nemá závislou činnost.


Kolik se musí platit?

Pojistné se platí ve výši 13,5 % z minimální mzdy, která je nyní 12 200 Kč. Jedná se o částku 1 647 Kč (platí pro rok 2018), která je splatná do 8. dne následujícího měsíce. V případě, že toto datum připadá na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se na nejbližší pracovní den.

Příklad:
Za březen 2018 je nutné uhradit do 10. dubna
Za duben 2018 je nutné uhradit do 8. května

Platí se na bankovní účet u vaší zdravotní pojišťovny, jako variabilní číslo uvedete rodné číslo. Můžete platit i složenkou nebo na pobočce.

Kdy, kde se to musí nahlásit?

V případě, že jste se stali osobou bez zdanitelných příjmů, musíte tento stav nahlásit do 8 dnů na své zdravotní pojišťovně. Změna 8 dnů u pojišťovny platí vždy u všech změn, pokud se chcete vyhnout pokutě, měli byste toto období dodržet.

Co když nebudete platit?

Pokud nebudete zdravotní pojistné platit, pojišťovna vás stejně odhalí. Toto pojistné budete muset doplatit a k tomu i penále, které se pohybuje ve výši 0,05 % za každý den, kdy jste nezaplatili.

Je nutné platit sociální pojištění?

OBZP nemá povinnost platit sociální pojištění. Je totiž nepovinné. V případě, že jej nebude platit, nezapočítává se jí tato doba do důchodu. Pokud se rozhodnete, že sociální pojištění platit chcete, tak platíte stejnou minimální částku jako OSVČ a tato doba se započítává do důchodu (max. 10 let). Od 1.1.2018 se jedná o částku 2 099 Kč.

Daňové přiznání se většinou podává a taktéž se platí daně podle toho, co vyjde v daňovém přiznání.