Paušální výdaje 2012

PodnikáníDaně22. ledna 2011

Paušální výdaje jsou velmi jednoduchým způsobem, jak se mohou uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Zatím se jedná i nejvýhodnější způsob, dokud jsou tak vysoké sazby. Dále je u výdajů procentem velmi pozitivní to, že se nemusí schovávat doklady za nejrůznější výdaje a nevede se daňová evidence. Vede se pouze evidence příjmů a pohledávek.

Jaké jsou paušální výdaje 2012

  • 80 % - pro příjmy ze zemědělského, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslné živnosti
  • 60 % - pro příjmy ze všech živností kromě těch, které jsou uvedeny v první skupině
  • 40 % - pro příjmy z jiného podnikání dle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti
  • 30 % - pro příjmy z pronájmu majetku, který je zařazený do podnikání a samostatné výdělečné činnosti

Uvedené paušální výdaje byly platné i v roce 2011.

Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Už si nemůžete už uplatnit nic navíc, ani paušál na auto.
Výhodou paušálu je to, že nemusíte shromažďovat všechny doklady o výdajích a příjmech a vést daňovou evidenci.

Je dost pravděpodobné, že se paušální výdaje brzo změní. Neustále se o nich ve vládě poslední dobou (2012) debatuje. Možná se výdaje procentem sníží, zruší nebo budou nějakým způsobem omezeny.