Porodné, mateřská, rodičovská 2012

DávkyRady19. března 2012

Kdy vzniká nárok na porodné, mateřskou a rodičovskou? Jak je to v roce 2012. Podívejte se na více informací.

Kdy je nárok na porodné?

Nárok na porodné vychází ze životního minima. Pokud máte příjem, který v předchozím čtvrtletí nepřesáhl 2,4násobek životního minima, máte nárok na porodné. Do příjmu se počítá příjem rodičů a dětí, nepočítá se zde přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Porodné se vyplácí jen u prvního dítěte (13 000 Kč) nebo dětí (19 500 Kč).


Mateřská dovolená 2012

Pokud má žena jedno dítě, má nárok na mateřskou trvající 28 týdnů. V případě více dětí se jedná o dovolenou trvající 37 týdnů. Nárok na mateřskou dovolenou mají zaměstnankyně, studentky s úspěšným zakončením studia a OSVČ, které si platily nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v minulých dvou letech. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, nárok na mateřskou dovolenou nemá, stejně jako nezaměstnané ženy nebo OBZP. Peněžitá pomoc v mateřství se odvíjí od měsíčního příjmu, který byl před mateřstvím. Mateřskou může využít i otec dítěte se souhlasem ženy, pro kterého platí stejné podmínky jako pro ženu.

Rodičovský příspěvek

V roce 2012 jsou pravidla rodičovského příspěvku jednodušší. Je zaveden strop 220 000 Kč a můžete si vybrat libovolnou dobu čerpání (max. 4 roky). Pokud ale rodiče nejsou plátcem nemocenského pojištění (nezaměstnaní, OSVČ), mají rodičovský příspěvek na 4 roky bez možnosti výběru. Měsíční příspěvek nesmí být vyšší než 70 % výdělku v zaměstnání.
Rodičovský příspěvek vám bude vyplacen, i pokud dítě starší 2 let bude chodit do školky.