Přídavky na dítě 2012

DávkyČlánky8. ledna 2012

Jedna z podpor států, které pomáhá krýt náklady s výživou a výchovou nezaopatřených dětí, se nazývá přídavek na dítě. Nemá na něj každý automaticky nárok, ale jen ten, kdo splňuje dané podmínky.

Podmínky pro získání přídavků na děti v roce 2012 jsou následující. Nárok má jen to nezaopatřené dítě, které žije v rodině, kde její rozhodný příjem je nižší než 2,4 násobek částky životního minima. U tohoto příspěvku je posuzován příjem rodiny za předchozí kalendářní rok. Do příjmu se počítají i alimenty a rodičovský příspěvek.

Přídavky na děti 2012

Výše přídavků na děti je pro různě staré nezaopatřené děti různá:
do 6 let je výše přídavku 500 Kč,
od 6 let do 15 let 610 Kč,
od 15 let do 26 let je to 700 Kč.


Žádost o přídavek na dítě můžete získat splněním kritérií a vyplněním formuláře (tiskopisu), který naleznete na vašem úřadě Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále je možné vyplnit elektronický formulář Žádost o příspěvek na dítě, který naleznete také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

K první žádosti je nutné si připravit rodné listy dětí do 15 let a průkaz totožnosti. Dále je nutné každoročně dokládat Potvrzení o studiu, Doklad o výši ročního příjmu a případně další potvrzení.

Přídavky na děti jsou vypláceny rodičům. V případě, že se dítě stalo dospělým, jsou vypláceny přímo jemu.

Podívejte se také na příspěvek na bydlení 2012.