Příspěvek na bydlení 2012

DávkyČlánky20. prosince 2011

Jedna z podpor státu pro domácnost nebo jednotlivce se nazývá příspěvek na bydlení. Je odvozen z příjmů domácnosti za kalendářní čtvrtletí. Do příjmů se počítá přídavek na dítě, alimenty, rodičovská... O příspěvek se musí požádat na úřadě práce v místě trvalého bydliště.

Abyste měli nárok na příspěvek na bydlení, musíte být vlastník nebo nájemce bytu, který má v bytě trvalou adresu, a k tomu platí, že:
- náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (pro Prahu platí 0,35)
- součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení

U nájemních bytů jsou náklady na bydlení tvořeny nájemným a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních bytů a bytů vlastníků jsou srovnatelné náklady vyčísleny v zákoně o Státní sociální podpoře. K tomu u všech bytů náklady za energii, odpady, vytápění a vodné a stočné. Průměrné zaplacené náklady se počítají vždy za předchozí čtvrtletí.


Normativní náklady na bydlení jsou dány jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a podle počtu členů v domácnosti. V tom jsou také částky nájemného pro nájemní byty, které jsou v souladu se zákonem o nájemném a pro vlastníku bytů a družstevní byty jsou dány podobné náklady. Také jsou v nich zahrnuté ceny energií a služeb. Tyto normativní náklady jsou spočítány na přiměřené velikosti bytů pro určitý počet osob, které v nich trvale bydlí. Výši normativních nákladů na bydlení naleznete v zákoně nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Normativní náklady na vlastní bydlení včetně družstevního bydlení jsou stejné bez ohledu na počet obyvatel v obci.
Pro jednu osobu je to 4 053 Kč.
Pro dvě osoby je to 6 042 Kč.
Pro tři osoby je to 8 421 Kč.
Pro čtyři osoby je to 10 699 Kč.

Normativní náklady na nájemní bydlení podle počtu obyvatel v obci:

Osoby  Praha  100 000 +  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  do 9999 
17 068 Kč5 616 Kč5 352 Kč4 563 Kč4 379 Kč
210 144 Kč8 157 Kč7 796 Kč6 715 Kč6 464 Kč
313 813 Kč11 214 Kč10 742 Kč9 330 Kč9 001 Kč
4 +17 269 Kč 14 135 Kč 13 565 Kč 11 862 Kč 11 466 Kč


Podívejte se také na přídavky na děti 2012.