Přiznání k DPH 2012

DaněDPH 20125. ledna 2012

Každý, kdo je plátcem DPH, má povinnost odevzdat daňové přiznání k DPH v daném termínu.

Plátcem DPH se můžete stát dobrovolně nebo vás čeká povinná registrace k DPH, pokud splníte následující podmínky:

 • překročením obratu 1 000 000 Kč za 12 (nebo méně) po sobě jdoucích kalendářních měsíců
 • nákupem zboží v Evropské unii v ceně nad 326 000 Kč, zboží se spotřební daní nebo nákupem auta
 • poskytnutí služby plátci ve státu EU (např. i slovenskému plátci)
 • přijetí služby od zahraniční osoby
 • další případy, které jsou uvedeny v zákoně o DPH

Přiznání k DPH se podává do 25. dne od konce zdaňovacího období. Zároveň do tohoto data musí být zaplaceno DPH. Pokud 25. den připadá na sobotu, neděli nebo svátek posouvá se termín odevzdání na nejbližší pracovní den.
Čtvrtletní plátce odevzdává daňové přiznání k dani z přidané hodnoty 4x a měsíční 12x.


Kalendář DPH na rok 2012:

 • 25.1.2012 - čtvrtletní, měsíční plátce
 • 27.2.2012 - měsíční plátce
 • 26.3.2012 - měsíční plátce
 • 25.4.2012 - čtvrtletní, měsíční plátce
 • 25.5.2012 - měsíční plátce
 • 25.6.2012 - měsíční plátce
 • 25.7.2012 - čtvrtletní, měsíční plátce
 • 27.8.2012 - měsíční plátce
 • 25.9.2012 - měsíční plátce
 • 25.10.2012 - čtvrtletní, měsíční plátce
 • 26.11.2012 - měsíční plátce
 • 27.12.2012 - měsíční plátce

Daňové přiznání se odevzdává na vyplněném tiskopise (můžete si jej stáhnout na stránkách Ministerstva financí). Tento formulář můžete vytisknout i černobíle nebo tiskopis naleznete na finančním úřadě.
Dále se může přiznání odevzdat elektronicky přes Daňový portál s elektronickým podpisem nebo datovou schránku. Můžete ho zde jen vyplnit, vytisknout a odevzdat na vašem finančním úřadě.