Půjčky na směnku

ČlánkyPůjčky29. prosince 2011

Směnka je závazek, kdy dlužník zaplatí věřiteli určitou částku. Dlužník se zavazuje, že závazek uhradí do určitého data, které je zapsáno na směnce. Směnka je cenný papír, který musí obsahovat určité náležitosti, jež jsou stanoveny zákonem. Může být napsána na počítači nebo rukou a musí být podepsána dlužníkem. Půjčky na směnku jsou vydávány velmi často.

Co musí směnka obsahovat

V nadpisu listiny musí být směnka a také v textu musí být uvedeno, že se jedná o směnku,
jméno dlužníka (výstavce, směnečník), rodné číslo, adresa,
částka,
splatnost směnky,
místo, kde má být splacena,
datum a místo vystavení směnky,
vlastnoruční podpis výstavce pod textem.

Dlužník ručí celým svým majetkem na směnku.
Poslední dobou jsou půjčky na směnku velmi oblíbené. Je to nejen kvůli tomu, že se jedná o nebankovní půjčky, ale také kvůli tomu že se jedná o jednoduchou činnost půjčení peněz.


Splatnost směnky

Důležité je dávat si pozor na typ splatnosti a na částku. Splatnost může být:
na viděnou - směnka je splatná ihned při předložení
na určitý čas po viděné - je splatná po té, co uplyne určitý čas po předložení
na určitý čas po datu vystavení směnky - je splatná po vypršením určité lhůty
na určitý den - je splatná v určitý den

Také u směnky se mohou vyskytnout problémy s podvodníky, kteří přinutí dlužníka vystavit směnku na vyšší částku nebo dokonce věřitel vůbec neposkytne dlužníkovi peníze i přes vydání směnky.