Rodičovský příspěvek 2012

DávkyRady26. ledna 2012

Nárok na rodičovský příspěvek má ten rodič, který celý měsíc osobně, řádně a celodenně pečuje o dítě. Týká se to nejmladšího dítěte v rodině, platí to až do vyčerpané částky 220 000 Kč a nejpozději do 4 let věku dítěte.

Rodič si může zvolit délku čerpání, výši výměry i moment volby variant rodičovského příspěvku.
Rodičovská dovolená se poskytuje ve třech variantách:
- do 2 let - 11 500 Kč měsíčně, kdy je výměra zvýšená,
- do 3 let - 7 600 Kč měsíčně, kdy je výměra základní,
- do 4 let - 7 600 Kč měsíčně do konce 9. měsíce dítěte a pak 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Rodičovský příspěvek může využívat buď matka, nebo otec dítěte. Nikdy ne oba najednou. Dále je podmínkou, že dítě nesmí být dáno do jeslí, mateřské školy nebo do jiného zařízení na více než 46 hodin v měsíci.
Během čerpání rodičovského příspěvku je možné jakkoliv pracovat s podmínkou, že se musí zajistit péče o dítě.


Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.
Volbu je možné měnit nejdříve po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které již byl rodičovský příspěvek vyplácen, a i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně.

Žádost o rodičovský příspěvek přijímá úřad práce dle vašeho místa trvalého pobytu. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti osoby, která vyplňuje žádost a rodný list všech dětí do 15 let. Pokud si nevíte rady, jak vyplnit formulář rodičovský příspěvek 2012, požádejte o pomoc pracovnici úřadu práce, která vám pomůže.

Podívejte se na porodné a mateřskou 2012.