Sociální pojištění 2012

PodnikáníRady15. února 2012

Nový rok s sebou opět přinesl pro drobné podnikatele řadu změn. Tradičně se zvyšovaly minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění a došlo v tomto ohledu i k dalším inovacím.

Minimální výše záloh

Výše minimálních záloh na sociální i zdravotní pojištění kopíruje vývoj průměrné mzdy. Ta v minulém roce opět poporostla a na důchod si tedy budete nově přispívat o několik korun více. Pro OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, se zálohy zvedly z 1807 Kč na 1836 Kč, tedy o rovných 29 korun. OSVČ vedlejší si pak připlatí o dvanáct korun měsíčně – 735 Kč místo loňských 723 Kč.

Maximální výše záloh

Zatímco minimální povinné odvody se nepatrně zvýšily, maximální výše záloh se paradoxně snížila. Vyměřovací základ pro sociální pojištění je totiž od nového roku „pouze“ 48x vyšší než průměrná mzda – tedy přesně 1 206 576 Kč. Maximálně tedy můžete platit 29 361 Kč měsíčně – i pokud máme příjmy ještě vyšší.


Splatnost záloh

V případě, že máte povinnost platit zálohy, musíte je platit mezi 1. a 20. dnem následujícího měsíce. Například zálohy za květen jsou tedy splatné do 20. června (v tento den již musí být připsány na patřičný účet). Nemůže se však stát, že by byly peníze převedeny ještě v květnu, protože by platba zřejmě byla interpretována právě jako záloha za květen a mohlo by dojít ke zbytečnému nedorozumění.

OSVČ, pro kterou je podnikání vedlejší činnost, platí zálohy pouze v případě, že její zisk v minulém roce dosáhly částku 60 329 Kč. Pro většinu živnostníků je ovšem výhodné uplatnit výdaje paušálem, který například u volné živnosti činí 60 %. Jestliže máte nulové náklady, mohli jste si tedy dohromady vydělat až 150 822 Kč, aniž byste zálohy museli platit.

Nové zálohy začnete platit až po podání daňového přiznání. Do osmi dnů po podání daňového přiznání je totiž nutné odevzdat na příslušném úřadě také přehled příjmů, z kterého se počítá nová výše záloh.