Výpověď z pracovního poměru

ČlánkyRady2. dubna 2012

Ukončení pracovního poměru se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní poměr může být ukončen:
- dohodou
- výpovědí
- okamžitým zrušením
- zrušením ve zkušební době
- uplynutím sjednané doby v případě sjednaní pracovního poměru na dobu určitou
- smrtí zaměstnance
- smrtí zaměstnavatele v některých případech

Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo důvod nemusí vůbec uvést. Nutné je však počítat s výpovědní dobou, která trvá dva měsíce.

Výpověď musí být doručena zaměstnavateli písemnou formou; v případě poslání dopisu doporučeně a v případě osobního předání je doporučeno nechat si potvrdit datum převzetí na kopii, aby výpověď nebyla zpochybněna. Výpovědní doba se počítá, až od prvního dne dalšího měsíce po doručení výpovědi.

V případě výpovědi z pracovního poměru zaměstnancem není nárok na odstupné.


Výpověď z pracovního poměru - vzor

Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
Jméno a sídlo zaměstnavatele


Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Podle pracovní smlouvy ze dne ..... pracuji ve Vaší společnosti ....., se sídlem ..... na pozici ..... .
V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, Vám sděluji, že dávám k ..... 2012. výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu, a to s dvou měsíční výpovědní lhůtou. Pracovní poměr tak skončí ..... .

V ..... dne .....
jméno a adresa zaměstnance

S výpovědí souhlasím a návrh akceptuji:
Jméno zaměstnavatele