Zaměstnavatel v insolvenci? Jak na vyplacení mzdy?

MzdyRady24. dubna 2017

Váš zaměstnavatel vám neposlal výplatu a je v insolvenci (úpadek, platební neschopnost)? Nečekejte zbytečně na to, že by vám ji poslal a obraťte se na Úřad práce, který vám ji poskytne, pokud splníte podmínky. Co to přesně znamená a na koho se to vztahuje?

Pokud se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti, mají zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb. právo na to, aby jim mzdu (náhradní výplata, náhradní mzda, mzdové nároky) vyplatil Úřad práce. Týká se to jak zaměstnanců, kteří nedostali celou výplatu, tak i zaměstnanců, kteří dostali jen část výplaty. Na zaměstnavatele musí být podán insolvenční návrh nebo bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení.

Koho se vyplacení mzdy týká?

Na Úřadě práce se proplácí nejen dlužná mzda, ale i odměna z dohod, náhrady nebo odstupné. Na Úřadě práce může o náhradní výplatu požádat každý, kdo má nebo měl v dané době se zaměstnavatelem sjednaný:
pracovní poměr
dohodu o provedení práce (s částkou vyšší než 10 001 Kč)
dohodu o pracovní činnosti

Koho se to netýká a nic nedostane?

Mzdové nároky nemohou uplatnit všichni. Netýká se to zaměstnanců, kteří pracují na černo a nemají žádnou smlouvu, nebo zaměstnanců, kteří se neúčastní nemocenského pojištění (DPP do 10 tisíc Kč). Rovněž se to netýká statutárních orgánů nebo osob s nejméně poloviční majetkovou účastí.

Jestliže vám nepřišla výplata a zaměstnavatel vám ji dluží a není v insolvenci, žádat Úřad práce o mzdu nemůžete. Zkontrolujte si pořádně výpis z účtu a zeptejte se zaměstnavatele či mzdové účetní, zda se někde nestala chyba. Může se stát, že zapomněl, spletl si číslo účtu nebo zrovna nemá finance. Také se je zde možnost, že se chystá podat návrh na insolvenční řízení. Pokud pouze nechce platit, obraťte se na Úřad práce nebo na inspektorát práce.

Jaká je lhůta pro uplatnění mzdových nároků?

Zaměstnanec může své mzdové nároky uplatnit do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů po dni, kdy Úřad práce zveřejnil na úřední desce zaměstnavatele, kterého se týká insolvenční návrh či řízení. Rovněž může zaměstnanec uplatnit své mzdové nároky u soudu či insolvenčního správce.


Kde můžete svou žádost vyřídit?

Žádost můžete vyplnit na krajské pobočce nebo kontaktním pracovišti Úřadu práce. Není nutné chodit na místně příslušnou pobočku, neboť žádost je postoupena příslušné krajské pobočce. Je nutné vyplnit Žádost o uspokojení mzdových nároků a Doložení mzdových nároků zaměstnance. Tiskopisy jsou k dispozici na každém pracovišti nebo můžete vyplnit interaktivní formulář (odkaz níže) na mpsv.cz. Dále je nutné doložit smlouvu, kde je uvedena doba trvání poměru či dohody.

Kolik peněz může zaměstnanec dostat?

Zaměstnanec smí uplatnit nejvýše splatnou mzdu či odměnu od státu maximálně za tři kalendářní měsíce, které si smí z daného rozhodného období vybrat. V případě, že zaměstnanec má nárok na odstupné či náhradu mzdy, je zahrnován do měsíce, ve kterém byl splatný.

Kdy je rozhodné období?

Rozhodné období je měsíc, ve kterém byl podán insolvenční návrh nebo na něj bylo vyhlášeno moratorium a tři měsíce, které předcházely tomuto měsíci a tři měsíce, které následovaly tomuto měsíci.

Příklad: Insolvenční návrh byl podán 8.3.2017, rozhodné období je prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen (1.12.2016 - 31.6.2017).

Výše náhradní mzdy může být za měsíc pro jednoho zaměstnance maximálně 1,5násobek rozhodné částky, které se platí v den podání insolvenční návrhu nebo v den moratoria. Rozhodná částka je vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí jednou ročně a jedná se o průměrnou mzdu v minulém roce. Vždy se jedná o částku před srážkami, tedy o hrubou mzdu či odměnu.

Jaká je rozhodná částka?

Období:Rozhodná částka:Max. možná částka za měsíc:
1. 5. 2015 - 30. 4. 201625 686 Kč38 529 Kč
1. 5. 2016 - 30. 4. 201726 467 Kč39 701 Kč
1. 5. 2017 - 30. 4. 201827 589 Kč41 384 Kč

Maximálně můžete od Úřadu práce získat dlužnou mzdu za tři měsíce, jejíž součet je 4,5násobek rozhodné částky.

Nutné je doložení nároků

Úřad práce vyzve zaměstnavatele nebo insolvenčního správce, pokud již byl stanoven, aby předložil seznam dlužných mzdových nároků všech zaměstnanců, aby mohl být uplatněn mzdový nárok. Pokud by nepředložil doklady, měl by zaměstnanec předložit doklad, který by prokázal, že mu mzda či odměna nebyla vyplacena (např. potvrzení zaměstnavatele, prohlášení mzdové účetní). Pokud se tak nestane, má zaměstnanec nárok pouze na částku, která odpovídá aktuální minimální mzdě. Na prokázání svých mzdových nároků má ještě 15 pracovních dnů po vydání rozhodnutí.

Pokud si nebudete vědět rady, jak vyřešit situaci, kdy má váš zaměstnavatel platební neschopnost, zeptejte se pracovišti Úřadu práce, kde vám rádi pomohou.

Více informací naleznete:
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava
Formuláře:
https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/UMzN.jsp
https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/XMzN.jsp