Zaručená mzda od 1.1.2018

ČlánkyRady13. ledna 2018

Od začátku nového roku se zvýší minimální mzda a taktéž se zvýší i tzv. zaručená mzda. Víte, že někteří mají minimální mzdu vyšší než jen 12 200 Kč? Záleží totiž na tom, do které skupiny dotyčný spadá a jakou má zaručenou mzdu, což je pro něj ta nejnižší. Co to všechno znamená?

Mnoho lidí si myslí, že minimální mzdou je momentálně 12 200 Kč a že tato mzda platí pro všechny. Ovšem takto vůbec není, protože pro různá povolání je stanovena i různě vysoká minimální mzda a to pod pojmem zaručená mzda. Každá profese má proto jinou minimální mzdu. Uklízečka má jinou minimální mzdu než vedoucí v obchodě, účetní, advokátní koncipient nebo programátor. Často se tato skutečnost právě z neznalosti přehlíží.

Co je zaručená mzda?

Zaručená mzda byla zavedena v roce 2007 společně s novým zákoníkem práce. Je to mzda, kterou může minimálně zaměstnanec dostat za danou práci s ohledem na její složitost a odpovědnost. Je stanovena na pracovní týden o 40 hodinách. Tato mzda je rozdělena do 8 skupin podle toho, co se vykonává za práce. Zaměstnanci pak náleží nejméně tato odměna a nikoliv známá minimální mzda (pokud se nejedná o první skupinu). Zaručená mzda se nevztahuje na dohodu o pracovní činnosti a o provedení práce.

Podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a § 112:
Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru.

Od 1.1.2018 se mění měsíční sazby pro jednotlivé skupiny prací novelou č. 286/2017 Sb.


Tabulka dle skupin od 1.1.2018

Při klasickém 40hodinovém úvazku náleží zaměstnanci tato mzda, pokud je úvazek nižší 38,75 nebo 37,5 se dané úrovně úměrně zvyšují. Pokud ale byla sjednána kratší pracovní doba, tak se zase snižují.

Zaručená mzdaKč/hod.Kč měsíčně
1.73,2012 200
2.80,8013 500
3.89,2014 900
4.98,5016 400
5.108,8018 100
6.120,1020 000
7.132,6022 100
8.146,4024 400

Tabulka pro poživatele invalidního důchodu

Pro poživatele invalidního důchodu se zaručená mzda rovněž změnila. Platí pro ně stejné sazby zaručené mzdy, jak je tomu u ostatních zaměstnanců.

Do které skupiny prací patří jednotlivá zaměstnání?

Tato problematika je trošku obšírnější a složitější, protože stačí jen menší úkol navíc a najednou se změní i kategorie pro danou skupinu.
Příklad prodavačky podle MPSV: 1. skupina - prodavačka doplňující zboží, 2. skupina prodavačka prodávající na benzínové pumpě, 3. prodavačka, která vybaluje, prodává a naskladňuje zboží, 4. skupina prodavačka zlata s výkupem zlata.

V příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (odkaz) se můžete podívat na jednotlivé práce a skupiny. Podle popisu práce můžete zjistit, pod kterou skupinu vaše práce spadá.

1. skupina

Např.: uklízečka, dělník na lince, zahradník, doručovatel, pomocné práce v kuchyni, šička, portýr atd.

2. skupina

Např.: údržbář, popelář, kopáč, pečovatelka, recepční, vrátný, dřevorubec, obsluha v jídelně, delegát, sklář, sanitář atd.

3. skupina

Např.: pokladní, kadeřnice, kominík, číšník, pomocná účetní, strojvůdce, fotograf, obráběč kovů, svářeč, tkadlena, ošetřovatel, truhlář atd.

4. skupina

Např.: kuchař, instalatér, pokrývač, automechanik, opravář, mzdová účetní, optometrista, nutriční terapeut, obchodní zástupce atd.

5. skupina

Např.: účetní, zdravotní sestra, personalista, dispečer, mistr, dohled na pracovišti, restauratér, advokátní koncipient, řidič atd.

6. skupina

Např.: učitel na střední škole, administrátor, režisér atd.

7. skupina

Např.: programátor, učitel na vysoké škole, lékař atd.

8. skupina

Např.: manažer, vědec atd.

Každá práce je jedinečná, některá povolání se vyskytují v několika skupinách a liší se od sebe pouze drobností. Z tohoto důvodu je nutné věnovat dostatek času ke zjištění přesně vykonávaná práce na dané pracovní pozici, aby se odvodila skupina zaručené mzdy.